شما در حال مشاهده هستید آسانسور را ارزان نفروشیم

آسانسور را ارزان نفروشیم

صنایع آسانسور و پله برقی، همانطور که می دانیم؛ متشکل از علوم مهندسی ازجمله؛ مکانیک، برق، طراحی، محاسبات تخصصی، آی تی و دیگر موارد است. بنابر این صنعت آسانسور دارای جایگاه فنی و مهندسی بوده و به نظر نگارنده می بایست جایگاه و تشخصص صعنت و دست اندر کاران آن را محفوظ و محترم بداریم.

دنیای آسانسور به شماره ۸۸

مطلب حاضر با این فرازها آغاز می شود:

برای آسانسور و آسانسوریها باید احترام گذارده شود. – آسانسورها مسوول تامین امنیت جان انسان ها هستند.

_ کارفرمایان باید به جایگاه رفیع آسانسوری ها در ساختمان هایشان آگاه باشند و ارزش افزونتری برای آنان قایل شوند.

با توجه به سابقه قریب بیست سالنگارنده، که در بخش فروش آسانسور و خدمات وابسته به آن فعالیت دارم همواره موارد بالا را سرلوحه کار خود قرار داده و همیشه برایم این سوال مطرح بوده که چرا پک های وارداتی آسانسور گران قیمت هستند؟ و چرا همکارانی که این نوع آسانسورها را ارائه می دهند آنقدر گران فروش هستند؟

پرسش دیگر اینکه چرا کارفرمایانی که این نوع هستیم از جمله؛ در رسته کابین، که قیمت برخی کابین ها و آسانسورها را خریداری می کنند هم راضی هستند و هم به متعلقات آن بالاست و استفاده از این محصول باعث می شود ارائه دهندگان این نوع آسانسورها احترام بیشتری قایلند؟ قیمت آسانسور بالا باشد! و اینکه چرا دیگر همکاران، اینگونه نیستند؟

– البته اغلب همکاران نمی دانند که سود مجموعه های پاسخ این پرسش ها به زعم نگارنده عبارتند از : آسانسور تولید کننده اقلام با کیفیت، بیشتر نیست فقط هزینه ای که را ارزان نمی فروشند! خوب و با کیفیت می فروشند. کارفرما یا مشتری برای دریافت چنین محصولی می پردازند

بیشتر است چون ملزومات با کیفیت تر می خرد در صورتی چند سالی است که موضوع تحریم بر صنعت کشور سایه که بسیاری از کارفرمایان با آگاهی از اینکه کیفیت قطعات افکنده و این اتفاق از نظر بنده از یک منظر خیلی خوب و خدمات بهتر است

، هر چند که گرانتر است ولی حتما از بوده و باعث ارتقاء صنعت آسانسور کشور گردیده و همه این محصول خریداری و استفاده می کنند و پر واضح است ما شاهد تولید قطعات با کیفیت توسط اغلب کارخانه های که استفاده از این محصول باعث استفاده و بهره گیری از تولیدی هستیم.

دیگر قطعات با کیفیت تر و گرانتر! در آسانسور می شود همانگونه که مشخص است، در پک های آسانسور، نگاه که در مجموع باعث گرانی قیمت آسانسور می شود و با فنی علاوه بر ظاهر آسانسور به داخل چاله آسانسور نیز آمده میزان درصد سودی که همه همکاران برای همه کارها و و این موضوع باعث شده از قطعات با کیفیت و از خدمات پروژه هایشان اخذ می کنند می توانند از سود بیشتری بهره نصب بهتری برخوردار باشند که همه این ها با موضوع مند بشوند و قطعا از تیم نصب ماهرتر استفاده کنند چون به ارزان نفروختن قابل انجام است و ضمن عرضه آسانسور سمت آسانسور با کیفیت تر و مطمئن تر گام برداشته اند لذا با کیفیت، ارائه دهندگان و فروشندگان آنها از سود افزونتری اهمیت بیشتری به آن پروژه می دهند و این موضوع باعث بهره مند هستند.

رضایت مندی بیشتر کارفرمایان شده و فقط با ارزان نفروختن اگر همه ما آسانسوری ها فقط و فقط از بهترین و با آسانسور! احترام و اعتماد بیشتری از سوی کارفرمایان را به کیفیت ترین قطعات آسانسور استفاده نمائیم، مضاف به خود جلب نموده اند. اینکه آسانسوری با کیفیت داریم، مجبوریم که آسانسور را به امید روزی که آسانسور و آسانسوری ها به جایگاه ارزان نفروشیم! و همین موضوع باعث سود بیشتر ماهم اصلی خودشان برگردند می شود و همانگونه که همکاران تولید کننده باعث ارتقاء صنعت آسانسور می شوند ما خود نیز باعث اعتلای این در خاتمه ضمن تشکر از همه شما دوستان و همکاران صنعت می شویم چرا که از خودمان و عملکردمان رضایت عزیزم که مطالب بالا را مطالعه فرمودید و می دانید که گستره بیشتری خواهیم داشت.

کامل بحث در خصوص موضوع فوق در این اندک نمی ” اگر فقط و تنها فقط چند وقت آسانسور را ارزان گنجد و نیازمند همفکری و برگزاری جلسات بسیار، بحث و نفروشیم !! این موضوع حل می شود”

بررسی بیشتر است.

بنا بر این خواهشمندم با تبادل نظرات سازنده خود باعث همه ما با مجموعه های تولید کننده اقلام با کیفیت آشنا آگاهی بیشتر همکاران در رسته های مختلف صنعت بشوید.

دنیای آسانسوره شماره ۸۸

آسانسور ماندگار

مشاوره و طراحی انواع کابین آسانسور و پله برقی. فروش و نصب انواع آسانسور هیدرولیکی و کششی. تعمیرات و نگهداری انواع آسانسور و پله برقی در ایران.

دیدگاهتان را بنویسید